Forklift Çarpışma Önleme Sistemleri: Depoda Güvenliği ve Verimliliği Artırma

The Importance of Forklift Collision Avoidance Systems Forklifts are essential in various industries, especially in warehouses and distribution centers. They make it easier to move heavy materials and products, speeding up the supply chain. However, forklifts can also be hazardous to workers and equipment, especially if they collide with other objects or people. Boni Global’s…

Advantages of Using Beacon in Indoor Asset Tracking  BLE-tags

İç Mekan Varlık Takibinde Beacon Kullanımının Avantajları 

Beacon cihazları yakındaki varlıkları algılamak için düşük enerjili Bluetooth teknolojisi kullanan kablosuz vericiler olarak tanımlanır. Bilgilendirici ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için önceden ayarlanmış eylemleri tetikleyen sistemlere sahiptir. Son teknolojinin iç mekan takibine yaptığı modern bir dokunuş olarak tanımlanan beacon cihazları, konum tabanlı analizleri ve etkileşimleri çok daha basit hale getiren IoT cihazlara bilgi gönderir. Birbirlerine…

Deloitte Technology Fast 50

En Hızlı Büyüyen Teknoloji Şirketleri Sıralamasında Boni Global İlk 10 Şirket Arasında

Deloitte Teknoloji Fast 50, inovasyonu ve girişimciliği kutlayan, Türkiye’nin en önemli teknoloji ödül programlarından biridir. Programın on altıncı yılında Boni Global, ekonomik belirsizliklerle dolu bir yılda %518 büyüme oranı ile en hızlı büyüyen ilk 10 teknoloji şirketi arasında yer aldı. Boni Global, değer zincirleri boyunca süreçleri optimize eden ve dijital olarak dönüştüren konum tabanlı IoT…

gdpr temel ilkeleri

GDPR Temel İlkeleri ve Nesnelerin İnterneti Teknolojileri İçin Çıkarımlar

Günümüz iş dünyasında veriler altın değerinde kabul edilir. Anlamlı veri analizi, tedarik zinciri yönetiminden pazarlamaya kadar işin her alanında değer yaratılmasına yardımcı olur. Veriye dayalı kuruluşlar, daha iyi şeffaflık ve hesap verebilirlikten, sonucu olumlu yönde etkileyen daha iyi karar alma sürecinden ve tutarlı ve sürekli iyileştirmeden yararlanır. Veri güçlü bir araçtır, ancak verileri işleyen şirketler,…

pcr test

Sosyal Mesafe Puanı ile Fabrikalarda PCR Testi Planlaması Kolaylaşıyor

Aşılama süreci devam ederken işletmeler, operasyonlarda sürekliliği sağlamak için COVID-19’a karşı önlemler almaya devam ediyor. Artık birçok şirket işyerinde PCR testi yapıyor. Bu uygulama sadece çalışanların kendileri için değil, işverenler için de birçok faydaya sahip. Sık sık test yaptıran çalışanlar, sağlık durumlarının farkında olarak işe çok daha rahat ve motive bir şekilde gelir, kendilerini ve…

güvenlik için giyilebilir cihazlar

Fabrikalarda Güvenlik İçin Giyilebilir Cihazlar Kullanmanın En Etkili 5 Yolu

Giyilebilir cihazlar artık hayatın her alanında kullanılıyor ve işyerleri de bu duruma bir istisna değil. Özellikle karmaşık operasyonlara ve gözlem altında tutulması gereken geniş bir alana sahip üretim tesisleri için, giyilebilir cihazlar çalışanların güvenliğini takip etmek için çok faydalı olabilir. Güvenlik için giyilebilir cihazlar, toplanması normal şartlarda zor ve maliyetli olabilecek faydalı verilerin toplanmasını kolaylaştırarak,…

acil durumlara hazırlık

Acil Durumlara Hazırlık: Dijitalleşme ve Nesnelerin İnterneti ile İSG Uygulamaları

Geçtiğimiz yıl, COVID-19’un beraberinde getirdiği zorluklarla birlikte tüm sektörlerde dijital dönüşüm daha önce görülmemiş bir şekilde hız kazandı. Pek çok şirket, yalnızca müşteriye dönük işlevleri değil, aynı zamanda üretim, Ar-Ge ve tedarik zinciri gibi müşteriye dönük olmayan süreçleri de otomatikleştirmek, azalan iş gücü nedenli verim kaybını önlemek ve uzaktan çalışmayı kolaylaştırmak için de dijitalleştirme yolunda…

akıllı bina

2021’de Konum Teknolojileri ile Akıllı Bina Dönüşümünüzü Başlatın

2020’de tüm dünya, küresel COVID-19 salgınının neden olduğu zorluklara karşılık tüm sektörlerde dijital dönüşüm hızında önemli bir artış gördü. Mevcut konum tabanlı teknolojileri geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları ve pandemi sonrası artan bağlantı ve veri zekası ihtiyacı göz önüne alındığında, akıllı binalara olan ilgi canlandı. Yakın zamanda yayınlanan bir Gartner raporunda, konum izleme, kısa vadede cihaz…

temas takibi mobil uygulaması

Temas Takibi Kurumsal Düzeyde Ulusal Uygulamalardan Daha Etkili

Pandeminin başlangıcından bu yana, birçok ülke geleneksel olarak yoğun emek gerektiren ve zaman alan temas takibi sürecini dijitalleştirmek için ulusal temaslı izleme araçlarını uygulamaya koydu. Ulusal temas takibi, ölçeklendirilebilir oluşu nedeniyle mobil uygulamalar ile yapılır, ancak bu mobil uygulamalar COVID-19 ile mücadeleye büyük bir katkıda bulunabilmek için gereken verimlilikten yoksundur. Temas takibi uygulamalarının başarılı olabilmesinin…

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Yerinde Güvenlik için Konum Takibi

İlk sanayi devriminden bu yana teknolojik gelişmeler, son yıllarda üretim süreçlerinin gelişmesine ve verimliliğin görülmemiş bir oranda artmasına neden oldu. Sanayi 4.0 teknolojileri, akıllı ve kolayca yönetilen üretim tesisleri yaratarak, malların üretimine ilişkin paradigmada bir değişikliğe yol açtı. Bu temel değişikliğin, üretim tesislerinde manuel olarak yönetilmesi son derece zor olan iş sağlığı ve güvenliği için…