gdpr temel ilkeleri

GDPR Temel İlkeleri ve Nesnelerin İnterneti Teknolojileri İçin Çıkarımlar

Günümüz iş dünyasında veriler altın değerinde kabul edilir. Anlamlı veri analizi, tedarik zinciri yönetiminden pazarlamaya kadar işin her alanında değer yaratılmasına yardımcı olur. Veriye dayalı kuruluşlar, daha iyi şeffaflık ve hesap verebilirlikten, sonucu olumlu yönde etkileyen daha iyi karar alma sürecinden ve tutarlı ve sürekli iyileştirmeden yararlanır. Veri güçlü bir araçtır, ancak verileri işleyen şirketler,…