acil durumlara hazırlık

Acil Durumlara Hazırlık: Dijitalleşme ve Nesnelerin İnterneti ile İSG Uygulamaları

Geçtiğimiz yıl, COVID-19’un beraberinde getirdiği zorluklarla birlikte tüm sektörlerde dijital dönüşüm daha önce görülmemiş bir şekilde hız kazandı. Pek çok şirket, yalnızca müşteriye dönük işlevleri değil, aynı zamanda üretim, Ar-Ge ve tedarik zinciri gibi müşteriye dönük olmayan süreçleri de otomatikleştirmek, azalan iş gücü nedenli verim kaybını önlemek ve uzaktan çalışmayı kolaylaştırmak için de dijitalleştirme yolunda…